ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Στόχοι

>> 8.4.10

- Ο εμπλουτισμός της συλλογής των βιβλίων και άλλου υλικού, η συνεχής αναβάθμιση τη Βιβλιοθήκης.


- Η πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των μελών της, το ερέθισμα της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

- Η ενίσχυση της συνήθειας του διαβάσματος, ιδιαίτερα για τη νεολαία, και η καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο.

- Η συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση υλικού με αρχειακό και ιστορικό ενδιαφέρον για τον τόπο μας.

- Η ανάπτυξη και διατήρηση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών κι οπτικοακουστικού υλικού κάθε μορφής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών ερευνητικών και ψυχαγωγικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

- Η υποστήριξη της προφορικής παράδοσης.

- Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφόρηση.

- Η ανάπτυξη του ερευνητικού και κριτικού πνεύματος.

- Η οργάνωση και λειτουργία αναγνωστηρίου.

- Η παροχή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προς όλους τους Τσαριτσανιώτες.

- Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.

- Η διεξαγωγή εκδηλώσεων που αφορούν το Βιβλίο, την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP