ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ιστορική αναδρομή

>> 18.3.10

«Εν Τσαριτσάνη τη 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 1978 και ώρα 5:00 μ.μ. οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι Τσαριτσάνης, Έλληνες υπήκοοι συνελθόντες εις συνέλευσιν αποφασίσαμεν από κοινού και εκ συμφώνου, όπως ιδρύσωμεν Σύλλογον με έδραν την Τσαριτσάνη… με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ».

Κάπως έτσι άρχισαν όλα. Σε μια χώρα τραυματισμένη απ’ τη στρατιωτική δικτατορία η νεολαία του τόπου αναζητούσε διέξοδο στα προβλήματα και στις αναζητήσεις της. Η δίψα για πολιτισμό, για δημιουργία και για πρόοδο ήταν αυτή που οδήγησε 32 νέους της Τσαριτσάνης να ιδρύσουν στις 15 Μάρτη του 1978 τον «Μορφωτικό Σύλλογο Τσαριτσάνης».

«Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της νιας ζωής˙ εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης και ώριμο τέκνο της οργής» κατά τον ποιητή Κώστα Βάρναλη. Η ανάγκη και η οργή ήταν αυτή που δημιούργησε το Μορφωτικό Σύλλογο Τσαριτσάνης.

15 Μάρτη του 1978 πραγματοποιείται η πρώτη και ιδρυτική του συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν που υπογράφουν το πρακτικό ίδρυσης και το καταστατικό του Συλλόγου 32 νέοι στην πλειοψηφία τους Τσαριτσανιώτες. Παράλληλα γίνεται η εκλογή της πρώτης προσωρινής διοικούσας επιτροπής που αποτελούνταν από τους:

Σερδένη Θανάση, Πρόεδρο
Βίτκο Δημήτριο, Αντιπρόεδρο
Σαπουνά Ευάγγελο, Γραμματέα
Ματούλα Βασιλική, ταμία
Πάπα Αντώνη, μέλος
Αναγνωστούλη Θανάση, μέλος
Δάσιου Ολυμπία, μέλος.

Tο ιδρυτικό του καταστατικό ορίζει τους σκοπούς του Συλλόγου:
«…α) ανύψωσις του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Τσαριτσάνης. Εκλαΐκευση και πλατιά διάδοση πρακτικών και ωφέλιμων γνώσεων κάθε επιστήμης και τέχνης.
β) Ανάπτυξις του πνεύματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης, επαγγελματική και μορφωτική ενημέρωση καθώς και συμπαράσταση προς τους νέους της περιοχής. Γενική κινητοποίηση όλων των προοδευτικών στοιχείων για μορφωτικό και πολιτιστικό ανέβασμα των κατοίκων της περιοχής.
γ) Τόνωση της πνευματικής κίνησης της Τσαριτσάνης, με πρωτοβουλία των επιστημόνων, φοιτητών, μαθητών, εργατών και αγροτών.
δ) Αποκατάσταση της πνευματικής και ψυχικής επαφής των μελών που ζουν μακριά από την έδρα του Συλλόγου με τους μόνιμους κατοίκους της Τσαριτσάνης.
ε) Καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της ισότητος, της δημοκρατίας και της δημιουργικής προσφοράς στην κοινωνική πρόοδο
στ) Ενημέρωση των προβλημάτων του τοπικού μορφωτικού συλλόγου από τα μέλη που διαμένουν στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
ζ) Προώθηση των προβλημάτων του τοπικού μορφωτικού συλλόγου από τα μέλη που διαμένουν στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
η) Συγκέντρωση του λαογραφικού υλικού, διαφύλαξη και προβολή του.
θ) Αξιοποίηση των ιστορικών μνημείων της Τσαριτσάνης».

Τη διαδικασία αναγνώρισης του, ανέλαβε ο τότε δικηγόρος Λάρισας Αντώνης Σκυλλάκος. Το καταστατικό εγκρίθηκε με την με αριθμό 80/1978 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ απέκτησε νομική προσωπικότητα με αριθμό μητρώου καταχώρησης στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας 629/1978. Η περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύτηκε στο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ όπως απαιτεί ο νόμος, και στο φύλλο 10.012, της 10ης Μαΐου 1978 της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ».

Από την ίδρυσή του ο Μορφωτικός Σύλλογος αγωνίζεται σταθερά και με συνέπεια για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου και το ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου του λαού της Τσαριτσάνης. Η παρουσία και η δράση του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσάνης, η παρέμβασή του στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα, αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για τους απανταχού Τσαριτσανιώτες, ενώ το έργο και η προσφορά του αναγνωρίζεται από ολόκληρη την κοινωνία της Τσαριτσάνης.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP