ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Κανονισμός

>> 8.4.10

 1. Στη διάθεση των χρηστών της Βιβλιοθήκης είναι η συλλογή των βιβλίων και του άλλου έντυπου υλικού, το αρχείο των εφημερίδων «Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ», το ηλεκτρονικό αρχείο του Συλλόγου, το αρχειοθετημένο φωτογραφικό υλικό, το ψηφιοποιημένο κινηματογραφικό υλικό του Συλλόγου, άλλο οπτικοαουστικό υλικό και το αρχείο της Κινηματογραφικής Λέσχης του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσάνης.
 2. Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλοι οι Τσαριτσανιώτες ανεξάρτητα ηλικίας και τόπου κατοικίας.
 3. Το υλικό της Βιβλιοθήκης δανείζεται χωρίς χρονικούς ή ποσοτικούς περιορισμούς, το οποίο όμως πρέπει να επιστρέφεται έγκαιρα στη Βιβλιοθήκη.
 4. Εξαιρούνται του δανεισμού βιβλία που λόγω της παλαιότητάς τους πρέπει να προστατευθούν, και ακόμη εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, περιοδικά, ψηφιακοί δίσκοι και βιντεοταινίες όπως και το υλικό του αρχείου των εφημερίδων «Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ».
 5. Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι στη διάθεσή τους ενώ έχουν απεριόριστο δικαίωμα χρήσης του φωτοτυπικού μηχανήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 6. Οι διεθνείς κανόνες για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων εφαρμόζονται αυστηρά.
 7.  Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, ποτά και τρόφιμα. Ο σεβασμός στο υλικό της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητος.
 8. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το υλικό που χρησιμοποιούν και δανείζονται. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις δεν επιτρέπονται. Τα μέλη που καταστρέφουν το υλικό πρέπει να το αντικαταστήσουν με αντίστοιχο καινούργιο. Αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο, να καταβάλουν το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του.
 9. Οι χρήστες με ανάρμοστη συμπεριφορά κι ασυνέπεια προς τους όρους λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, αποκλείονται από τη χρήση αυτής και των υπηρεσιών της.
 10.  Το υλικό επανατοποθετείται στα ράφια της Βιβλιοθήκης με ευθύνη των μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Συλλόγου ή προσώπων που έχουν οριστεί υπεύθυνα από αυτό.
 11. Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές σε υλικό από χρήστες, φίλους και μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσάνης και το οποίο εντάσσει στη συλλογή της κατά την κρίση της.
 12.  Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσάνης.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP